МИШЕЛ ТРАВЕЛ
Лиценз № РК-01-7227

Дата:  15-16-17.12.2023 г.

Маршрут: Бистрица/София/ – Огняново – Бистрица/София/ 

Цена до 30.09: 268 лева

Цена от 31.10: 348 лева

Цена от 1.11: 368 лева

 

ПРОГРАМА