Рилски манастир-Стобски пирамиди

 

МИШЕЛ ТРАВЕЛ
Лиценз № РК-01-7227

Дата:  25.10.2020 г.

Маршрут: Бистрица/София/ – Стобски пирамиди – Рилски манастир – Бистрица/София/ 

Цена: 25 лева

ПРОГРАМА